Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Tree species"

[ID: 437] Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk

PI: Martin Goude

Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk som etableras på ett stort antal lokaler över hala landet för att få en bra grund för att kunna studera tillväxt och beståndsutveckling hos de olika trädlagen individuellt och i jämförelse md varandra. Detta projekt berör lokalerna i södra delen av landet.

Tree speciesSilvicultureEstablishment

[ID: 419] Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

PI: Urban Nilsson

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

pre commercial thinningsilvicultureTree species

[ID: 417] Tree species trial - pairwise planted Kulbäcksliden

PI: Linnea Larsson

7203 Kälmyrbränna 7208 Storkåtatjärnsbäcken In each row two plants of each species are planted after eachother and each row starts and ends with the second species due to the rows besides. When doing the pre commercial thinning, every second plant will be taken away and therefore the pattern will thereafter be every second of each species.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning

[ID: 384] Tree species trials on agricultural land.

PI: Linnea Larsson

Tree species trial on agricultural land. Two sites, 10128 Maj and 10129 Hundsjö. Established 2015, including tree-species-specific plots, full-mix plot and a 4-mix plot. Two birch species, Scots pine, Norway spruce, Larch, Lodgepole pine (contorta), poplar and alder.

Tree speciesagrucultural landsilviculture

[ID: 188] General composition of soil microbial communities in relation to higher productivity of Scots pine vs. Norway spruce stands

PI: Robert Blasko

The aim of the study is to explore the general composition of soil microbial communities and relate it to the higher productivity of the Scots pine stands at four different sites in Sweden. We analyzed soil samples for PLFA and ergosterol biomarkers and estimated fine-root biomass. In addition, we estimated ergosterol concentration in the fine roots.

Tree speciessoil microbial communitiesstand productivity