Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Establishment"

[ID: 437] Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk

PI: Martin Goude

Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk som etableras på ett stort antal lokaler över hala landet för att få en bra grund för att kunna studera tillväxt och beståndsutveckling hos de olika trädlagen individuellt och i jämförelse md varandra. Detta projekt berör lokalerna i södra delen av landet.

Tree speciesSilvicultureEstablishment