Home About Projects Map
Sign in

Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

Created 2023-08-11 08:02:25 and last modified 2024-04-26 07:13:24 CET
Began in 2023

Summary

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

pre commercial thinning silviculture Tree species

Geographical information

Files

Details

ID

419

Funding

Trees For Me