Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

Created 2023-08-11 08:02:25 CET
Began in 2023

Summary

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning

Geographical information

Files

Details

ID

419

Funding

Trees For Me

Research stations

Infrastructures