Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "pre commercial thinning"

[ID: 419] Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

PI: Urban Nilsson

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

pre commercial thinningsilvicultureTree species

[ID: 417] Tree species trial - pairwise planted Kulbäcksliden

PI: Linnea Larsson

7203 Kälmyrbränna 7208 Storkåtatjärnsbäcken In each row two plants of each species are planted after eachother and each row starts and ends with the second species due to the rows besides. When doing the pre commercial thinning, every second plant will be taken away and therefore the pattern will thereafter be every second of each species.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning