Home About Projects Map
Sign in

Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk

Created 2024-01-31 08:18:36 and last modified 2024-01-31 08:20:14 CET
Began in 2023

Summary

Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk som etableras på ett stort antal lokaler över hala landet för att få en bra grund för att kunna studera tillväxt och beståndsutveckling hos de olika trädlagen individuellt och i jämförelse md varandra. Detta projekt berör lokalerna i södra delen av landet.

Tree species Silviculture Establishment

Geographical information

Files

Details

ID

437

Funding

Trees For ME

Research stations

Infrastructures