Home About Projects Map
Sign in

Search for projects

[ID: 462] Test av plant- och viltskydd. Uppdrag Svenska Skogsplantor.

PI: Stefan Eriksson

Test av snytbagge- och viltskyddsbehandling. Uppdrag från Svenska Skogsplantor AB.

PlantskyddMarkberedningViltskydd

[ID: 459] Gallrings- och gödslingsförsök i Contorta (GG-C)

PI: Urban Nilsson

Gallrings- och gödslingsförsök i Contorta (GG-C)

GallringgödslingContorta

[ID: 458] SSK 01 Alternativa planteringsförband

PI: Johan Westin

SSK 01 Alternativa planteringsförband

SSK 01planteringförband

[ID: 457] Plantgödsling. Uppdrag, Agroblen 2024

PI: Stefan Eriksson

Gödsling vid planteringstillfället. Uppdrag från Everris International B.V.

PlantgödslingGranplantorAgroblen

[ID: 456] Trädslag-gödslingsförsök (TG-försöken, Övergaards)

PI: Urban Nilsson

Trädslag-gödslingsförsök (TG-försöken, Övergaards)

TrädslaggödslingsförsökÖvergaards

[ID: 454] Plantgödslingsförsök. Uppdrag Organox 2024

PI: Stefan Eriksson

Test av plantgödsling i samband med plantering. Uppdrag från Organox AB.

PlantgödslinggranplantorOrganox

[ID: 453] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox 2024

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox AB.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 452] X-STREAM

PI: Hjalmar Laudon

Extreme drought effects on stream water chemistry Startår slutår. 2022-2026 Involverad infrastruktur Krycklan

Droughtstreamsmetals

[ID: 450] Hylastes, omfattningen av skador i praktiska planteringar.

PI: Stefan Eriksson

Surveystudie av skador, orsakade av svart bastborre, i praktiska planteringar.

Hylastesplantskadorrothalsgnag