Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects

[ID: 421] Utbildning inom Alternativa Beståndsanpassade Skötselmetoder (ABS) inom Norra Skog

PI: Johan Westin

Interutbildning för Norra Skogs fältpersonal (Rådgivare och planerare; skogsinspektorer och produktionsspecialister). Deltagarna ska tränas i att identifiera behov & förutsättningar och att planera mot mål, De ska kunna beskriva vad som ska göras , när och varför. Dag 1 fokuserar på utbildning - besök fältförsök, jämför före och efter, diskutera vad man kan förvänta sig av en åtgärd, träna ögat och öppna sinnet. Dag 2 arbetar kursdeltagarna med ett "case" Ett område planeras efter de förutsättningar och önskemål som finns - hänsyn till sociala, biologiska och brukningstekniska aspekter såväl som markägarens vilja

altrernativa beståndsanpassade skötselmetoderABSplaneringmarkägare

[ID: 420] eLTER -photo campaign

PI: Johan Westin

The eLTER Grand Campaign aims to create a coherent professional archive of photo and video material representing the 26 national LTER networks. As visibility is a key factor for being recognized, and this campaign is planned as a service for the national networks. The material will also showcase the unique features of the whole network. • Complete photo & video archive with clear copyright and GDPR status for eLTER and national networks • National networks and example sites presented on eLTER website in a harmonized manner • At least 1300 photos and 26 drone videos, 26 filmed interviews, 162 social media posts

photovideointerview

[ID: 419] Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

PI: Urban Nilsson

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning

[ID: 418] Lavanpassad röjning

PI: Emma Holmström

Utgångsläget är initiativet från Luokta-Mavás om lav-anpassat ungskogsskötsel, och deras dialog med Sveaskog om möjligheter att implementera försök att testa olika metoder. Syftet är att pröva hur röjningsförbandet påverkar möjligheten för marklav att etablera sig och växa. I första hand görs försöket i unga planterade tallbestånd som inte har röjts tidigare och med ett stamantal runt 2000 huvudstammar.

marklavrenskötselanpassatröjning

[ID: 417] Tree species trial - pairwise planted Kulbäcksliden

PI: Linnea Larsson

7203 Kälmyrbränna 7208 Storkåtatjärnsbäcken In each row two plants of each species are planted after eachother and each row starts and ends with the second species due to the rows besides. When doing the pre commercial thinning, every second plant will be taken away and therefore the pattern will thereafter be every second of each species.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning

[ID: 416] Populus plant experiment. Luca Muraro 2023

PI: Martin Goude

A small experiment in Tönnersjöheden (about 2 minutes by car from the research station) with roughly 54 plants that need to be measured in height and diameter every 10 days. Measurement period from June 26 to mid September 2023.

PopulusSeedling experimentGrowth

[ID: 415] Tree-covered peatlands: separating carbon sinks from carbon sources

PI: Joss Ratcliff

The purpose of this project is to quantify the impact of trees on peat carbon, separating the impact of drainage and nutrient status from tree cover per se to distinguish sites that are most likely to be hotspots of carbon loss and to better direct management interventions against them

peatmiretephra

[ID: 414] Rewetting effects on the GHG balance of a high-productive peatland forest

PI: Järvi Järveoja

The purpose of this project is to evaluate the climate impact of restoring drained peatland forests in boreal Sweden. Specifically, the project will deliver a first-time estimate of the GHG balance for a high-productive peatland forest undergoing ecological restoration to increase biodiversity. A comparison with data from other nearby drained, restored and natural peatland sites (Hälsingfors, Trollberget and Degerö) will unravel differences in their climate impact. Thus, insights from this project will provide forest and nature stakeholders with invaluable science-based decision-support for developing sustainable and climate-responsible management strategies for forestry on drained boreal peatlands.

eddy covariancegreenhouse gas emissionsrestoration of drained peatlands

[ID: 411] Carbon balance of boreal cropland (Röbäcksdalen)

PI: Matthias Peichl

Eddy covariance measurements will be carried out over an agricultural field at SLU Röbäcksdalen

Eddy covarianceagriculturecarbon balance

[ID: 410] Spore monitoring at Tönnersjöheden experimental forest

PI: Martin Goude

Spore traps are installed in connection to the forest experimental forests and are being used for ongoing monitoring of existing and new airborne fungal spores. The operation is conducted in collaboration with the Department of Forest Mycology and Plant Pathology. The traps are located adjacent to the experimental forests climate monitoring stations to synergize the two programmes. This monitoring activity could be developed and expanded, but the question is where and how to collect spores to fulfil a wide array of research interests needs to be further investigated.

FungiPathogensSpore

[ID: 409] Plantgödsling. Uppdrag, Agroblen 2023

PI: Stefan Eriksson

Försök med plantgödsling av granplantor. Uppdrag: Agroblen 2023

PlantgödslingGranplantorAgroblen

[ID: 408] Continuous cover forestry experiments in beech

PI: Martin Goude

Establishment and management of continuous cover forestry experiments in beech forest. New experiments established after 2022 are inspired by Blinkarp (1241).

Gab cuttingShelterwoodTarget diameter cutting