Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Markberedning"

[ID: 462] Test av plant- och viltskydd. Uppdrag Svenska Skogsplantor.

PI: Stefan Eriksson

Test av snytbagge- och viltskyddsbehandling. Uppdrag från Svenska Skogsplantor AB.

PlantskyddMarkberedningViltskydd

[ID: 441] Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar

PI: Bengt Olsson

Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar. Det som ska mätas in är: • Överlevnad och tillväxt av planterade plantor • Biomassa av självföryngrade plantor • Förekomst och biomassa av markvegetation • Markens kol- och kväveförråd

StubbskördMarkberedningBiomassaMarkvegetationMarkprovtagning