Home About Projects Map
Sign in

Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar

Created 2024-02-08 07:42:28 CET
Began in 2024

Summary

Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar. Det som ska mätas in är: • Överlevnad och tillväxt av planterade plantor • Biomassa av självföryngrade plantor • Förekomst och biomassa av markvegetation • Markens kol- och kväveförråd

Biomassa Markberedning Markprovtagning Markvegetation Stubbskörd

Geographical information

Files

Details

ID

441

Funding

Energimyndigheten

Research stations

Infrastructures