Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Biomassa"

[ID: 441] Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar

PI: Bengt Olsson

Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar. Det som ska mätas in är: • Överlevnad och tillväxt av planterade plantor • Biomassa av självföryngrade plantor • Förekomst och biomassa av markvegetation • Markens kol- och kväveförråd

StubbskördMarkberedningBiomassaMarkvegetationMarkprovtagning