Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Plantskydd"

[ID: 462] Test av plant- och viltskydd. Uppdrag Svenska Skogsplantor.

PI: Stefan Eriksson

Test av snytbagge- och viltskyddsbehandling. Uppdrag från Svenska Skogsplantor AB.

PlantskyddMarkberedningViltskydd

[ID: 453] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox 2024

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox AB.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 443] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Södra 2024

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Södra Skogsplantor AB.

Plantskyddbehandlingplanttyp

[ID: 404] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Svenska Skogsplantor 2023

PI: Martin Goude

Test av mekaniska plantskydd mot snytbagge. Uppdrag Svenska Skogsplantor.

PlantskyddSnytbaggePlanttyp

[ID: 401] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox 2023

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox AB.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 400] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Norsk Wax 2023

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Norsk Wax

Plantskyddvaxbehandlingsnytbagge

[ID: 398] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Södra 2023

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador på gran och tall. Uppdrag från Södra.

Plantskyddbehandlingplanttyp

[ID: 372] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Södra

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd och behandlingsmetoder. Uppdrag från Södra.

Plantskyddbehandlingplanttyp

[ID: 364] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox. 2022

PI: Stefan Eriksson

Test av varianter på snytbaggeskyddet Hylonox. Uppdrag från tillverkaren Organox.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 312] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox.

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox.

OrganoxPlantskyddSnytbagge