Home About Projects Map
Sign in

Test av plant- och viltskydd. Uppdrag Svenska Skogsplantor.

Created 2024-04-18 12:28:36 CET
Began in 2024

Summary

Test av snytbagge- och viltskyddsbehandling. Uppdrag från Svenska Skogsplantor AB.

Plantskydd Markberedning Viltskydd

Geographical information

Files

Details

ID

462

Funding

Svenska Skogsplantor AB

Research stations

Infrastructures