Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "plantor"

[ID: 304] gödsling av gran och tallplantor

PI: Kristina Wallertz

Försöket läggs ut på fyra lokaler i Götaland, en gradient i bördighet ska eftersträvas för att se om effekten av gödsling skiljer sig åt på olika lokaler. Tre olika gödselmedel testas , dessutom planteras en ogödslad kontrollplanta. Tall-och granplantor ingår i försöket som ska ska följas under tre års tid.

gödslingplantorföryngring

[ID: 303] Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

PI: Kristina Wallertz

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under två växtsäsonger. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. slow-release gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödslingplantorföryngring

[ID: 302] Föryngringsinventering Södra

PI: Martin Ahlström

Uppföljning av föryngringsresultat i Götaland. Stickprovsundersökning. Cirka 60 lokaler ingår i inventeringen.

föryngringsödra skogsägarnaplantor