Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

Created 2021-03-15 09:15:44 and last modified 2021-03-24 11:42:40 CET
Began in 2021

Summary

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under en växtsäsong. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. 'slow-release' gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödslingplantorföryngring

Geographical information

Files

Details

ID

303

Funding

ICL

Research stations

Infrastructures