Home About Projects Map
Sign in

Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

Created 2021-03-15 09:15:44 and last modified 2022-04-07 14:27:57 CET
Began in 2021

Summary

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under två växtsäsonger. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. slow-release gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödsling plantor föryngring

Geographical information

Files

Details

ID

303

Funding

ICL

Research stations

Infrastructures