Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Föryngringsinventering Södra

Created 2021-03-05 14:47:59 CET
Began in 2020

Summary

Uppföljning av föryngringsresultat i Götaland. Stickprovsundersökning. Cirka 60 lokaler ingår i inventeringen.

föryngringsödra skogsägarnaplantor

Geographical information

Files

Details

ID

302

Funding

Södra skogsägarna

Research stations

Infrastructures