Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Organox"

[ID: 402] Plantgödslingsförsök. Uppdrag Organox 2023

PI: Stefan Eriksson

Test av gödselmedel som ges i samband med plantering av granplantor. Uppdrag från Organox AB.

PlantgödslinggranplantorOrganox

[ID: 401] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox 2023

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox AB.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 364] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox. 2022

PI: Stefan Eriksson

Test av varianter på snytbaggeskyddet Hylonox. Uppdrag från tillverkaren Organox.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 312] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox.

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Organox.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 309] Plantgödslingsförsök Organox-2021

PI: Stefan Eriksson

Test av gödselmedel för plantor. Uppdrag Organox.

PlantgödslingOrganoxTillväxt