Home About Projects Map
Sign in

Plantgödslingsförsök. Uppdrag Organox 2023

Created 2023-03-20 12:49:55 CET
Began in 2023

Summary

Test av gödselmedel som ges i samband med plantering av granplantor. Uppdrag från Organox AB.

granplantor Organox Plantgödsling

Geographical information

Files

Details

ID

402

Funding

Organox AB

Research stations

Infrastructures