Home About Projects Map
Sign in

Plantgödslingsförsök Organox-2021

Created 2021-05-06 09:49:06 CET
Began in 2021

Summary

Test av gödselmedel för plantor. Uppdrag Organox.

Plantgödsling Organox Tillväxt

Geographical information

Files

Details

ID

309

Research stations

Infrastructures