Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "toppskott"

[ID: 389] Inventering av Trico-behandling in Norrland

PI: Urban Nilsson

Det är 18 planteringar som har behandlats. Behandlingen gjordes inom en 1 hektar stor yta som oftast har formen av en kvadrat. Behandlingsytan är inte markerad men vi har en centrumkoordinat. För varje behandlad yta finns en obehandlad hektar inom samma objekt. Till att börja med skall behandlingsytan avgränsas genom att titta efter vitmålade toppskott. Om behandlingen inte är helt tydlig är det bra att markera med kanterna med snitslar men de måste avlägsnas när inventeringen har avslutats. Avgränsningen skall vara säker så hellre fälla än fria vad gäller behandlade plantor i kanterna. Inventeringen görs med bältesinventering i stråk. Stråklängden mäts med app i mobiltelefonen som kan mäta vandrad längd.

talltoppskottTricoviltbete