Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Inventering av Trico-behandling in Norrland

Created 2022-12-05 21:06:56 and last modified 2022-12-06 07:38:02 CET
Began in 2022

Summary

Det är 18 planteringar som har behandlats. Behandlingen gjordes inom en 1 hektar stor yta som oftast har formen av en kvadrat. Behandlingsytan är inte markerad men vi har en centrumkoordinat. För varje behandlad yta finns en obehandlad hektar inom samma objekt. Till att börja med skall behandlingsytan avgränsas genom att titta efter vitmålade toppskott. Om behandlingen inte är helt tydlig är det bra att markera med kanterna med snitslar men de måste avlägsnas när inventeringen har avslutats. Avgränsningen skall vara säker så hellre fälla än fria vad gäller behandlade plantor i kanterna. Inventeringen görs med bältesinventering i stråk. Stråklängden mäts med app i mobiltelefonen som kan mäta vandrad längd.

talltoppskottTricoviltbete

Geographical information

Files

Instruktion för inventering av Trico behanling i Norrland.docx
j.w.

Details

ID

389

Funding

Tree4me?

Research stations

Infrastructures