Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Hyggesfritt"

[ID: 466] UAF hyggesfria försök

PI: Fredrik Sjödin

Hyggesfria försök Uppsala Akademiförvaltning. Initialt studeras skötselmetoderna skärm och luckhuggningar. Projektet gäller planering, anläggning och datainsamling.

Hyggesfrittluckhuggningskärmställningföryngringbiologisk mångfaldprestation

[ID: 354] Åheden - project continuous-cover forestry northern Sweden

PI: Fredrik Sjödin

The project aims to compare traditional large area clear-cutting methods to alternative clear-cutting and continous-cover forestry for forests in northern Sweden. Measurements will be made mainly on different regeneration types and growth in remaining stands. The forestry board will also study the biodiversity. There will be several sites in northwestern sweden for this study that will be set out following years from 2019 and forward. The pilot study that started in 2019 is located close to the shores lake Stor-Juktan, Sorsele. This trial is located at Åheden, Vindelns experimental forests. The project is a collaboration between SLU, Sveaskog and the Swedish Forestry board. Försöket ska jämföra olika sätt att sköta skog i nordvästra Sverige hyggesfritt samt se skillnad mot traditionellt trakthyggesbruk på samma lokal. Försöket vill studera föryngring, avgångar, tillväxt, skador och hur naturvärden inkluderat lavar förändras av olika hyggesfria skogsbruksmetoder. Försöket är ett samarbete mellan SLU, Sveaskog och Skogsstyrelsen. Försöket på Svartbergets försökspark är det tredje i en serie av liknande försök i norra Sverige. Det första försöket ligger vid sjön Storjuktan i Sorsele kommun, Västerbotten. Tanken är dessa försök ska finnas över lång tid, sk. långtidsförsök.

Hyggesfrittschackrutorluckhuggningtätortsnäraccf

[ID: 344] Juvelbränna- project continous-cover forestry northwestern Sweden

PI: Fredrik Sjödin

The project aims to compare traditional clear-cutting methods to alternative clear-cutting and continous-cover forestry for forests in northwestern Sweden. Measurements will be made mainly on different regeneration types and growth in remaining stands. The forestry board will also study the biodiversity. There will be several sites in northwestern sweden for this study that will be set out following years from 2019 and forward. The pilot study that started in 2019 is located close to the shores lake Stor-Juktan, Sorsele. The project is a collaboration between SLU, Sveaskog, Svenska Kyrkan and the Swedish Forestry board.

Hyggesfrittschackrutorluckhuggningtätortsnäraccf

[ID: 327] Hyggesfritt Schackrutehuggning Nydalasjön

PI: Fredrik Sjödin

Hyggesfritt försök av luckhuggning i form av schackrutor i två former. Försöket syftar huvudsakligen till att undersöka upplevelsevärdet, möjligheter av tekniskt genomförande samt olika föryngringsmetoder. Projektet ligger tätortsnära på Umeå kommuns mark i anslutning till Nydalasjöns motionsspår. Medverkande i projektet är SLU, Skogsstyrelsen, Umeå Kommun och Skogssällskapet

ccfHyggesfrittluckhuggningschackrutortätortsnäraargininargrowlärk