Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Hyggesfritt demo Nydalasjön

Created 2021-08-03 09:27:50 and last modified 2021-08-03 09:29:05 CET
Began in 2021

Summary

Hyggesfritt demoförsök av luckhuggning i form av schackrutor i två former. Demoförsöke syftar huvudsakligen till att undersöka upplevelsevärdet, möjligheter av tekniskt genomförande samt olika föryngringsmetoder. Projektet ligger tätortsnära på Umeå kommuns mark i anslutning till Nydalasjöns motionsspår. Medverkande i projektet är SLU, Skogsstyrelsen, Umeå Kommun och Skogssällskapet

Hyggesfrittschackrutorluckhuggningtätortsnäraccf

Geographical information

Files

Details

ID

327

Funding

SLU, Skogsstyrelsen, Umeå Kommun, Skogssällskapet

Research stations

Infrastructures