Home About Projects Map
Sign in

UAF hyggesfria försök

Created 2024-05-08 07:44:53 and last modified 2024-05-08 08:12:51 CET
Began in 2024

Summary

Hyggesfria försök Uppsala Akademiförvaltning. Initialt studeras skötselmetoderna skärm och luckhuggningar. Projektet gäller planering, anläggning och datainsamling.

Hyggesfritt luckhuggning skärmställning föryngring biologisk mångfald prestation

Geographical information

Files

Details

ID

466

Research stations

Infrastructures