Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Bok"

[ID: 432] Ettablering av bokskog på tidigare granmark

PI: Martin Goude

Anläggning av nytt föryngringsförsök med bok som ska läggas ut på fyra till fem lokaler i Götaland med en geografisk spridning i öst/väst och syd/nord. Försöken ska anläggas på mark med tidigare granskog men i områden som historiskt haft bokskog. Fyra försöksled ingår med ren parcell med planterad bok och tre parceller med olika inblandning av gran och björk. Försöken kommer läggas ut fältsäsongen 2024.

BokEttableringsförsökPlantering