Home About Projects Map
Sign in

Ettablering av bokskog på tidigare granmark

Created 2024-01-17 09:24:50 CET
Began in 2024

Summary

Anläggning av nytt föryngringsförsök med bok som ska läggas ut på fyra till fem lokaler i Götaland med en geografisk spridning i öst/väst och syd/nord. Försöken ska anläggas på mark med tidigare granskog men i områden som historiskt haft bokskog. Fyra försöksled ingår med ren parcell med planterad bok och tre parceller med olika inblandning av gran och björk. Försöken kommer läggas ut fältsäsongen 2024.

Bok Ettableringsförsök Plantering

Geographical information

Files

Details

ID

432

Research stations

Infrastructures