Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "vegetationsinventering"

[ID: 405] Metodutveckling av inventering av permanenta vegetations- och föryngringsytor i långsiktiga fältförsök

PI: Ola Langvall

Enheten för skoglig fältforskning har som ambition att utöka fältförsöksdatasystemet med uppgifter om småplantor (<1,3 m höjd) och/eller övrig fält och markvegetation. Detta interna projekt ska ta fram en standardmetodik och en instruktion till en sådan rutin, samt utveckla databaserade rutiner för utläggning av provytor, datainsamling och hantering av data i fältförsöksdatasystemet.

plantinventeringvegetationsinventeringskogliga fältförsökfältförsöksdatasystemet