Home About Projects Map
Sign in

Metodutveckling av inventering av permanenta vegetations- och föryngringsytor i långsiktiga fältförsök

Created 2023-03-21 16:57:35 CET
Began in 2023

Summary

Enheten för skoglig fältforskning har som ambition att utöka fältförsöksdatasystemet med uppgifter om småplantor (<1,3 m höjd) och/eller övrig fält och markvegetation. Detta interna projekt ska ta fram en standardmetodik och en instruktion till en sådan rutin, samt utveckla databaserade rutiner för utläggning av provytor, datainsamling och hantering av data i fältförsöksdatasystemet.

plantinventering vegetationsinventering skogliga fältförsök fältförsöksdatasystemet

Geographical information

Files

Details

ID

405

Funding

SLU:s Fortlöpande miljöanalys, kst 2000001 project ????

Infrastructures