Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "skogsskötsel"

[ID: 345] Skogskompetens Mitt

PI: Ola Langvall

Skogskompetens Mitt — samverkan mellan forskning och praktik i det mellansvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, naturbruksgymnasier och stift i Svealand och södra Norrland.

kompetensutvecklingskogsskötselsamverkan

[ID: 269] Skogskompetens Syd

PI: Martin Ahlström

Skogskompetens Syd — samverkan mellan forskning och praktik i det sydsvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, skogsbruksskolor och stift i södra Sverige.

kompetensutvecklingskogsskötselsamverkan