The safe deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "skogsskötsel"

Skogskompetens Syd

PI: Martin Ahlström

Skogskompetens Syd — samverkan mellan forskning och praktik i det sydsvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, skogsbruksskolor och stift i södra Sverige.

kompetensutvecklingskogsskötselsamverkan