The safe deposit

Not signed in | Sign in

Skogskompetens Syd

Created 2020-09-11 14:25:55 and last modified 2020-09-11 14:33:56 CET
Began in 2009

Summary

Skogskompetens Syd — samverkan mellan forskning och praktik i det sydsvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, skogsbruksskolor och stift i södra Sverige.

kompetensutvecklingskogsskötselsamverkan

Project details

 

 

Funding

Assets

Files

Research stations

Infrastructures