Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Skogskompetens Mitt

Created 2021-12-08 11:01:17 CET
Began in 2021

Summary

Skogskompetens Mitt — samverkan mellan forskning och praktik i det mellansvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU, skogsföretag, skogsstyrelsen, skogsentreprenörer, naturbruksgymnasier och stift i Svealand och södra Norrland.

kompetensutvecklingskogsskötselsamverkan

Geographical information

Files

Details

ID

345

Research stations

Infrastructures