Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "södra skogsägarna"

[ID: 302] Föryngringsinventering Södra

PI: Martin Ahlström

Uppföljning av föryngringsresultat i Götaland. Stickprovsundersökning. Cirka 60 lokaler ingår i inventeringen.

föryngringsödra skogsägarnaplantor