Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "nationellt"

[ID: 382] Drettinge

PI: Therése Strömvall Nyberg

Det här nationella skärmförsöket blev utlagt på 90-talet. 22 ytor lades ut där drettingemetoden användes för att försöka etablera barrblandskog av tall och gran. Försöket utvärderades 2005 men sedan dess har inga återbesöks gjorts. Hur har det gått för skogen? Har det blivit någon barrblandskog?

barrblandskogskärmförsöknationellt