Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Drettinge

Created 2022-10-18 14:04:36 and last modified 2022-11-15 14:19:08 CET
Began in 2022

Summary

Det här nationella skärmförsöket blev utlagt på 90-talet. 22 ytor lades ut där drettingemetoden användes för att försöka etablera barrblandskog av tall och gran. Försöket utvärderades 2005 men sedan dess har inga återbesöks gjorts. Hur har det gått för skogen? Har det blivit någon barrblandskog?

barrblandskogskärmförsöknationellt

Geographical information

Files

Details

ID

382

Funding

SLU och Södra Skogsägarna

Research stations

Infrastructures