Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "marklav"

[ID: 418] Lavanpassad röjning

PI: Emma Holmström

Utgångsläget är initiativet från Luokta-Mavás om lav-anpassat ungskogsskötsel, och deras dialog med Sveaskog om möjligheter att implementera försök att testa olika metoder. Syftet är att pröva hur röjningsförbandet påverkar möjligheten för marklav att etablera sig och växa. I första hand görs försöket i unga planterade tallbestånd som inte har röjts tidigare och med ett stamantal runt 2000 huvudstammar.

marklavrenskötselanpassatröjning