Home About Projects Map
Sign in

Lavanpassad röjning

Created 2023-07-07 13:42:29 and last modified 2023-07-07 13:42:47 CET
Began in 2023

Summary

Utgångsläget är initiativet från Luokta-Mavás om lav-anpassat ungskogsskötsel, och deras dialog med Sveaskog om möjligheter att implementera försök att testa olika metoder. Syftet är att pröva hur röjningsförbandet påverkar möjligheten för marklav att etablera sig och växa. I första hand görs försöket i unga planterade tallbestånd som inte har röjts tidigare och med ett stamantal runt 2000 huvudstammar.

marklav renskötselanpassat röjning

Geographical information

Files

Details

ID

418

Funding

Future Forests

Research stations

Infrastructures