Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "gallring"

[ID: 338] Gallringsinventering Sveaskog, Magnus Persson, Lnu

PI: Ulf Johansson

Cirkelprovyteinventeringar av praktiskt utförda gallringar i tall- och granskog på Sveaskogs kronoparker i Småland och Halland. Inventeringarna utförda 2019 och 2021. Projektet ingår i forskningsprogrammet FRAS.

stickvägarcirkelprovytorgallring