Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Gallringsinventering Sveaskog, Magnus Persson, Lnu

Created 2021-10-20 18:24:34 CET
Began in 2018

Summary

Cirkelprovyteinventeringar av praktiskt utförda gallringar i tall- och granskog på Sveaskogs kronoparker i Småland och Halland. Inventeringarna utförda 2019 och 2021. Projektet ingår i forskningsprogrammet FRAS.

cirkelprovytorgallringstickvägar

Geographical information

Files

Details

ID

338

Funding

FRAS

Research stations

Infrastructures