Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "edge effects"

[ID: 464] Kantzonseffekter på skogsföryngring

PI: Nils Henriksson

Projektet använder 15N-isotoptekniker för att studera skogsplantors kväveupptag på olika avstånd ifrån en hyggeskant. Vi hoppas besvara frågor om varför skogsföryngringen ofta är svag i kantzoner och runt kvarlämnade frö- och evighetsträd.

edge effectsnitrogenforest regeneration