Home About Projects Map
Sign in

Kantzonseffekter på skogsföryngring

Created 2024-05-06 14:21:07 and last modified 2024-05-06 14:23:34 CET
Began in 2024

Summary

Projektet använder 15N-isotoptekniker för att studera skogsplantors kväveupptag på olika avstånd ifrån en hyggeskant. Vi hoppas besvara frågor om varför skogsföryngringen ofta är svag i kantzoner och runt kvarlämnade frö- och evighetsträd.

edge effects nitrogen forest regeneration

Geographical information

Files

Details

ID

464

Research stations

Infrastructures