Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "biologisk mångfald"

[ID: 466] UAF hyggesfria försök

PI: Fredrik Sjödin

Hyggesfria försök Uppsala Akademiförvaltning. Initialt studeras skötselmetoderna skärm och luckhuggningar. Projektet gäller planering, anläggning och datainsamling.

Hyggesfrittluckhuggningskärmställningföryngringbiologisk mångfaldprestation