Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "Viltbete"

[ID: 369] Inventering av viltbetesskador i planterade tallföryngringar 2017-2020 (F486)

PI: Mikael Andersson

Inventering av beteskador på ett 50-tal lokaler som planterats med tall under åren 2017-2000. Urvalet av lokaler är gjort från de planteringsuppföljningar som Södra skog utför på sommaren direkt efter de har planterats under vårsäsongen.

skadortallplantorViltbete

[ID: 308] Basinventering vilt (F466)

PI: Mikael Andersson

Inventering av betesskador i ungskog enligt en instruktion likanande den som använd inom älgbetesinventeringen, ÄBIN. Arbete utförs inom ett område mellan Växjö och Asa.

InventeringVäxjöViltbete