Home About Projects Map
Sign in

Inventering av viltbetesskador i planterade tallföryngringar 2017-2020 (F486)

Created 2022-05-23 13:31:24 and last modified 2022-05-23 13:32:10 CET
Began in 2022

Summary

Inventering av beteskador på ett 50-tal lokaler som planterats med tall under åren 2017-2000. Urvalet av lokaler är gjort från de planteringsuppföljningar som Södra skog utför på sommaren direkt efter de har planterats under vårsäsongen.

skador tallplantor Viltbete

Geographical information

Files

Details

ID

369

Funding

Södra Skog AB

Research stations

Infrastructures