Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "P. subopacus"

[ID: 318] Inventering av polygrafer i Småland (Linneuniversitetet, Kalmar)

PI: Anton Hubner

Med hjälp av kryssfällor med olika feromon behandlingar vill vi inventera närvaron av polygraphus poligraphus, P punctifrons och P. subopacus I Småland. Rapporter kring ökande densiteter i Norra Sverige vid skadegörelse av träd skapar ett behov över att kartlägga artenas utbredning.

Polygraferferomonpolygraphus poligraphusP punctifronsP. subopacus