Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Inventering av polygrafer i Småland (Linneuniversitetet, Kalmar)

Created 2021-06-05 04:26:58 CET
Began in 2021

Summary

Med hjälp av kryssfällor med olika feromon behandlingar vill vi inventera närvaron av polygraphus poligraphus, P punctifrons och P. subopacus I Småland. Rapporter kring ökande densiteter i Norra Sverige vid skadegörelse av träd skapar ett behov över att kartlägga artenas utbredning.

Polygraferferomonpolygraphus poligraphusP punctifronsP. subopacus

Geographical information

Files

Details

ID

318

Funding

Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning

Research stations

Infrastructures