Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Hylastes"

[ID: 450] Hylastes, omfattningen av skador i praktiska planteringar.

PI: Stefan Eriksson

Surveystudie av skador, orsakade av svart bastborre, i praktiska planteringar.

Hylastesplantskadorrothalsgnag

[ID: 310] Bastborrefångst på färska och ettåriga hyggen.

PI: Stefan Eriksson

Fällfångst av svart bastborre på färska och ettåriga hyggen.

FällfångstBastborreHylastes