Home About Projects Map
Sign in

Hylastes, omfattningen av skador i praktiska planteringar.

Created 2024-03-28 06:25:20 CET
Began in 2024

Summary

Surveystudie av skador, orsakade av svart bastborre, i praktiska planteringar.

Hylastes plantskador rothalsgnag

Geographical information

Files

Details

ID

450

Research stations

Infrastructures