Safe Deposit

Not signed in | Sign in

2405 Peltovaara

Created 2020-12-18 13:44:47 CET
Began in 1987

Summary

Syftet med försöket är att studera föryngringsmetoder i svåra klimatlägen. Försöket utgörs av en huvudlokal i Pelttovaara och en referenslokal i Kissavaara. Klimatmätningar har utförts i anslutning till försökslokalerna. Försöket markbereddes med harv och högläggare. Planterades med tall (3 provenienser), gran (3 provenienser), contortatall, svartgran, vitgran och rysk lärk på sydväst- och nordostsluttning samt på krönet av 478 m höga Peltovaara, på gränsen till Ätnarova försökspark. Försöket anlades av Claes Fries, Inst f Skogsskötsel, SLU Umeå.

FöryngringsmetoderKärva klimatLarix sibiricaPicea abiesPinus contortaPinus sylvestrisPlanteringS2405SvartgranSvåra klimatVitgran

Geographical information

Files

Details

ID

296

Funding

SLU, SCA

Research stations

Infrastructures