Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "slow release"

[ID: 367] Försök med ArGrow på granplantor i södra Sverige. Uppdrag från Arevo

PI: Stefan Eriksson

Dosförsök med biostimulanten ArGrow på granplantor i södra Sverige. Försöket utförs på uppdrag av Arevo.

slow releaseArGrowBiostimulant