Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Växjö"

[ID: 308] Basinventering vilt (F466)

PI: Mikael Andersson

Inventering av betesskador i ungskog enligt en instruktion likanande den som använd inom älgbetesinventeringen, ÄBIN. Arbete utförs inom ett område mellan Växjö och Asa.

ViltbeteInventeringVäxjö