Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "Årsring"

[ID: 311] Radiell tillväxtrytm gran LNU

PI: Johan Lindeberg

Mätning av radiell tillväxt veckovis under tillväxtsäsongen 2021 i tre olika riktningar på 10 granar.

Årsringtillväxrytmgran