Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Radiell tillväxtrytm gran LNU

Created 2021-05-06 10:26:30 CET
Began in 2021

Summary

Mätning av radiell tillväxt veckovis under tillväxtsäsongen 2021 i tre olika riktningar på 10 granar.

Årsringtillväxrytmgran

Geographical information

Files

Details

ID

311

Funding

LNU

Research stations

Infrastructures